Above, Over and Beyond

Dana. 17. Blessed. In love with city lights and rain. And food. And music. And pens and notebooks.Thinks a lot before going to sleep. Dreams of doing films and documentaries. Not really lonely when alone.

and then i sharpened it too much

teooooo:

ikaw ang marahang buhos ng ulan
na pumapatak sa aking bumbunan
sa gabi’y sumasayaw sa mga ilaw ng sasakyan
huwag ka ng titigil, bumuhos ng tuluyan

Ikaw ang madilim na ulap na kinamamanghaan
sakupin mo na ang sangkalupaan
Lunurin ako ng dahan-dahan
kahit di ko na makita pa ang araw kailanman.

Mula sa dagat hanggang sa kalangitan
Mula sa dalampasigan hanggang sa aming tahanan
Kung ikaw nga’y bagyo lamang na daraan,
Sana ako’y hindi makalimutan.

Last Order Sa Penguin

  • Tuxqs: Drama na slightly krung krung. (Katahimikan) Mahal mo pa ba?
  • Harlene: Mahal. Pero-- may pero na.

Nagtitiwala tayong may darating, at kahit nauupos na ang lahat ng sinindihan, pag-asa o pag-aabang, nakayupyop pa rin tayo sa pasimano ng durungawan. Walang pagkainip na inililibot ang tanaw kahit sa madilim. Baka may magpahiwatig, kahit anino. At kahit biglang babalabal ang mga huklubang lamig, ng alinlangan at lungkot, naniniwala pa rin tayong may kaisa ang bawat pusong patuloy na umaasa.

Eternal, Francisco Arias Monteseña

Twice we stood beside each other at the altar, Rosie. Twice. And twice we got it wrong. I needed you to be there for my wedding day but I was too stupid to see that I needed you to be the reason for my wedding day. But we got it all wrong.

Love, Rosie. Cecelia Ahern.

closer you and i